ISI POMPALI IGK

İhtiyacınız anında,
Vega yanınızda!

0232 400 99 99

ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZI BAKIMI NEDEN GEREKLİDİR ?
Isı pompalı ısı geri kazanım cihazları havanın gerekli sıcaklık ayarlamalarından sonra mahale gönderilmesini sağlayan ısıtma-soğutma ve havalandırma işlemlerinin paket halde tek bir cihazdan yapıldığı tavan tipi cihazlardır .
Isı pompalı ısı geri cihazları tavan tipi sınıfında ısıtma-soğutma -havalandırma sistemlerinin en önemli elemanlarından biridir mahalin hava kalitesini arttırmak ve sıcaklık ayarlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından ısı pompalı ısı geri kazanım cihazlarının bakımı mutlaka belirli aralıklarla ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları paket cihazlar olduğundan dolayı içerisinde başta kompresör olmak üzere çeşitli soğutma devre elemanları mevcuttur düzenli olarak ve de uzman kişilerce bakımın yapılmaması durumunda bu parçalar maddi açıdan ciddi zararlar açabilir.

ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZI BAKIM İŞLEMLERİ NELERDİR ?
Periyodik bakım işlemlerinin dışında ısı pompalı ısı geri kazanım cihazı arızası ve tamiri esnasında yapılacak temel işlemler ,hava filtresi ve kabin anti bakteriyel temizliği, motor ve fan motorları kontrolleri, elektriksel ölçümler, soğutucu akışkan seviye ölçümü , kompresör yağ seviye kontörlü, soğutma devre elemanları genel kontrolü , PLC modüller ile saha ekipmanlarının haberleşme ve sinyal kontrolü, tüm pano şalterlerin faaliyet kontrolü, DDC ve MCC Elektrik panoları içerisindeki tüm kablo bağlantı vidalarının kontrolü gevşek olanların sıkılması, sisteme ait panolar üzerinde bulunan pano fanlarının faaliyet kontrolü, fark basınç, sıcaklık ve debi sensörlerinin faaliyet kontrolü, ısı pompalı ısı geri kazanım cihazı üzerindeki tüm emniyet elemanlarının faaliyet kontrolü arızalı olanların değişimi ve diğer genel kontrollerdir.